Jesteś tu: » Strona główna » Szkoła promująca zdrowie » Plan SzPZ rok szk. 2015/16

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 212 IM. KRYSTYNY KRAHELSKIEJ

W WARSZAWIE

 

 

 

 

 

PLAN PRACY

SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE

„ŻYJ ZDROWO A BĘDZIE KOLOROWO”

NA ROK SZKOLNY

2015/16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPRACOWANY PRZEZ

Zespół SzPZ

 

Szkoła Promująca Zdrowie tworzy warunki, które sprzyjają:

  • dobremu samopoczuciu członków społeczności szkolnej,
  • podejmowaniu działań na rzecz zdrowia własnego i innych,
  • tworzeniu zdrowego środowiska.

Dba o aktywność fizyczną i zdrowie psychiczne społeczności szkolnej, kształtuje właściwe nawyki żywieniowe i postawy konsumenckie oraz podejmuje działania prozdrowotne. Jest otwarta na potrzeby społeczności szkolnej.

 

Na bieżący rok szkolny zespół  w składzie:

Katarzyna Choma, p. pielęgniarka Agnieszka Dudek, Katarzyna Romańczyk, Anna Zawadzka, Lidia Szaniawska, Natalia Gromadzka, Renata Lasota, p. psycholog Katarzyna Piasecka, Wiesława Szumigłowska – Ross, Samorząd Uczniowski, Marzena Antosik, rodzice – komisja sklepikowa, 

zaplanował następujące zadania do realizacji:

Lp.

Zadanie

Forma realizacji

Odpowiedzialny

Termin

 

1.

Ułożenie przez Zespół planu pracy na rok szkolny 2015/16

- Opracowanie planu pracy SzPZ i przyjęcie przez RP.

koordynator

p. Choma

Zespół SzPZ

sierpień

2015

2.

Przeprowadzenie autoewaluacji

poprzez:

- powołanie zespołów ewaluacyjnych do 5 standardów

- przeprowadzenie badań w społeczności lokalnej wg instrukcji kuratoryjnej

- omówienie wyników badań i sformułowanie wniosków w zespole

- sformułowanie priorytetów do dalszej pracy

- zbudowanie planu naprawczego

Zespół SzPZ

wrzesień- grudzień’

15

3.

Kontynuowanie przez wszystkich członków RP podejmowanych w latach ubiegłych działań prozdrowotnych i formułowanie nowych projektów

W następujących obszarach:

I Zdrowy styl odżywiania się

II Higiena osobista i higiena otoczenia

III Zdrowie psychiczne

IV Bezpieczeństwo w szkole i poza nią

V Sport to zdrowie

Wszyscy nauczyciele

cały rok

4.

Przeprowadzenie kampanii informacyjnej o zadaniach programu, zagadnieniach związanych z realizacją planu na bieżący rok

Poprzez:

- Umieszczenie informacji o ogólnopolskim programie „Szkoła Promująca Zdrowie, działaniach podejmowanych w szkole oraz planu pracy na szkolnej stronie internetowej.

- Prowadzenie tablicy informacyjnej (cykliczne gazetki promujące zdrowie wykonane przez poszczególne klasy).

- Redagowanie i zamieszczanie na tablicy informacyjnej oraz stronie internetowej artykułów o zdrowym żywieniu.

- Stworzenie prezentacji multimedialnej o zdrowym odżywianiu się i zaprezentowanie jej na Pikniku rodzinnym, Święcie Szkoły.

- Redagowanie ulotek edukacyjnych i rozpowszechnianie ich wśród społeczności szkolnej.

- Wykonanie plakatów lub albumów o zdrowym odżywianiu

p. Choma

 

 

 

 

 

 

 

p. Gromadzka

 

 

 

 

p. Zawadzka

 

 

 

 

p. Choma

 

 

 

 

 

p. Gromadzka

 

 

 

p. Gromadzka, p. Choma

wychowawcy klas

wrzesień’15

cały rok

 

 

 

 

 

cały rok

 

 

 

 

cały rok

 

 

 

 

marzec, maj’ 16

 

 

 

 

cyklicznie

 

 

 

październik’15

5.

Zaangażowanie rodziców w działania prozdrowotne

- Systematyczne przeglądy asortymentu sklepiku szkolnego. Rozszerzenie asortymentu zdrowej żywności. Przestrzeganie listy produktów zalecanych do sprzedaży sklepiku szkolnym.

- Współpraca z ajentem jadalni. Kontynuowanie akcji „Przy stole z klasą” (plakaty dotyczące kulturalnego spożywania posiłków, zdrowego odżywiania się)

- Układanie menu i sporządzanie zdrowych przekąsek na następujące uroczystości: „Bożonarodzeniowy stół ze zdrową żywnością”, „Zdrowy stół karnawałowy”, Zdrowa Wielkanoc”, imprezy klasowe i szkolne.

- „Kiermasz zdrowej żywności” na Pikniku Rodzinnym.

 

 

- Akcja „Kolorowe II śniadanie czyli zdrowie w plecaku”.

 

 

 

- Dzień Zdrowego Jedzenia

 

 

- Degustacja zdrowej żywności podczas rad pedagogicznych, spotkań Rady Rodziców i spotkań z rodzicami (np. chipsy jabłkowe)

p. Choma, p. Szumigłowska - Ross

i członkowie RR

 

 

 

p. Zawadzka,

p. Choma

 

 

 

 

 

Rady Klasowe,  nauczyciele, wychowawcy

 

 

 

 

 

 

Rada Rodziców,

p. Szumigłowska – Ross,

rodzice

Rozpropagowanie p. Zawadzka,

p. Gromadzka, p. Choma

wychowawcy

Zespół SzPZ,

 

 

 

Zespół

1 x mies.

 

 

 

 

 

 

 

1x semestr

 

 

 

 

 

 

wg. kalendarza

 

 

 

 

 

 

 

 

maj’15

 

 

codziennie

 

 

 

 

październik’15

 

 

wg. harmonogramu spotkań

6.

Udział w szkoleniach: warsztaty, pogadanki, konferencje

- Prelekcje dla rodziców przeprowadzone przez prelegentów pozyskanych ze środowiska lokalnego, np. :

„Co jedzą nasze dzieci?”,

„Wpływ zanieczyszczeń na jakość produktów spożywczych”, cukier, sól, tłuszcz

- Edukacja prozdrowotna  rodziców podczas zebrań.

- Prelekcja z wizualizacją „Zasady zachowania przy stole – savoir vivre w klasach młodszych”

- Szkolenie Rady Pedagogicznej w zakresie Promocji Zdrowia

- Zewnętrzne konferencje tematyczne

prelegenci pozyskani ze środowiska lokalnego

 

 

 

 

 

 

wychowawcy

 

p. Podgórska, p. Zawadzka

 

 

p. Motławska

 

 

Zespół SzPZ

wg. harmonogramu

 

 

 

 

 

 

 

2x rok

 

listopad’15

 

 

wg.harmonogramu

wg.harmonogramu

7.

Pozyskanie partnerów zewnętrznych

- Nawiązanie współpracy z Instytutem Żywności i Żywienia, dietetykiem, technologiem żywności

Zespół SzPZ

Wg potrzeb

8.

Wzmacnianie właściwych nawyków i postaw żywieniowych

 

- Kampania „Owoce i warzywa w szkole”, „Szklanka mleka”, „Mamo, tato wolę wodę”

- Akcje i konkursy zewnętrzne wg napływających propozycji.

- Konkurs pt. „W Witaminkowie” (wystawa prac z warzyw i owoców na korytarzu, prezentacja wytworów dzieci połączona z odpowiednim przebraniem, rymowankami, żartobliwymi wierszykami.

- Konkurs plastyczny pt. „Dobre rady królewny Witaminki” dla uczniów klas 1 – 3.

- Andrzejkowa zabawa pod hasłem „Warzywne Party” na poziomach klas.

- Wspólne spożywanie drugich śniadań w jadalni lub salach lekcyjnych w klasach 1-6

- Prowadzenie ogródka dydaktycznego, zajęcia w plenerze.

Wychowawcy

 

 

 

Wychowawcy,

Zespół SzPZ

 

p. Romańczyk,

p. Szumigłowska – Ross, p. Szaniawska

 

 

 

 

Zespół SzPZ

 

 

 

wychowawcy klas

 

wychowawcy, nauczyciele

 

 

p. Gromadzka,

p. Choma, wychowawcy klas 0 - 3

cały rok

 

 

 

wg propozycji

 

październik’15

 

 

 

 

 

 

luty’16

 

 

 

listopad’15

 

cały rok

 

 

 

sezonowo

9.

Prowadzenie edukacji żywieniowej wśród całej społeczności szkolnej

 

- Inscenizacja teatralna promująca zdrowy styl życia dla uczniów klas 4 - 6

- Inscenizacja teatralna promująca zdrowy styl życia dla uczniów klas 1 – 3

- Artystyczne prezentacje klas 1 - 6 pod hasłem „Zdrowie na talerzu” (plakaty, wiersze, inscenizacje, zagadki) np. Dzień dyni,  Dzień ziemniaka, Dzień jabłka itd…

p. Zawadzka, nauczyciele 4 - 6

 

p. Choma, nauczyciele 1 – 3

 

 

- Zespół i wychowawcy

 

kwiecień’16

 

 

styczeń’16

 

 

cały rok

 

 

Opracował

Zespół SzPZ

 

 

 

 

Poleć nasNewsletterNapisz do nas

Opracowanie: szkolnastrona.pl