Jesteś tu: » Strona główna » Szkoła promująca zdrowie » Plan Pracy SzPZ na rok szk. 2016/17

 

PLAN PRACY

SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE

„ŻYJ ZDROWO A BĘDZIE KOLOROWO”

NA ROK SZKOLNY

2016/17

Na bieżący rok szkolny zespół  w składzie:

Katarzyna Choma, p. pielęgniarka Agnieszka Dudek, Katarzyna Romańczyk, Anna Zawadzka, Lidia Szaniawska, Natalia Gromadzka, Renata Lasota, Wiesława Szumigłowska – Ross, Samorząd Uczniowski, Marzena Antosik, rodzice – komisja sklepikowa, 

zaplanował następujące zadania do realizacji:

Lp.

Zadanie

Forma realizacji

Odpowiedzialny

Termin

 

1.

Ułożenie przez Zespół planu pracy na rok szkolny 2016/17

Opracowanie planu pracy SzPZ i przyjęcie przez RP.

koordynator

p. Choma

Zespół SzPZ

sierpień

2016

2.

Kontynuowanie przez wszystkich członków RP podejmowanych w latach ubiegłych działań prozdrowotnych, jak też dotyczących bezpieczeństwa i formułowanie nowych projektów, m. in. realizacja programu ”Gramy w tenisa” autorstwa p. R. Janukowicz

W następujących obszarach:

I Zdrowy styl odżywiania się

II Higiena osobista i higiena otoczenia

III Zdrowie psychiczne

IV Bezpieczeństwo w szkole i poza nią

V Sport to zdrowie

Wszyscy nauczyciele

cały rok

3.

Powołanie klasowych koordynatorów projektów SzPZ

Wybór  na godzinie wychowawczej reprezentanta klasy do kontaktów ze szkolnym koordynatorem SzPZ w celu realizacji zadań o charakterze ogólnoszkolnym.

Wychowawcy na godzinie wychowawczej

Wrzesień’16

4.

Kontynuowanie  kampanii informacyjnej o podejmowanych działaniach, zagadnieniach związanych z realizacją planu na bieżący rok

Poprzez:

- Umieszczanie informacji o „Szkole Promującej Zdrowie, działaniach podejmowanych w szkole oraz planu pracy na szkolnej stronie internetowej.

- Prowadzenie tablicy informacyjnej (cykliczne gazetki promujące zdrowie wykonane przez poszczególne klasy).

- Redagowanie i zamieszczanie na tablicy informacyjnej oraz stronie internetowej artykułów o zdrowym żywieniu.

- Redagowanie ulotek edukacyjnych i rozpowszechnianie ich wśród społeczności szkolnej.

- Wykonanie plakatów lub albumów o zdrowym odżywianiu

 

p. Choma

 

 

 

 

 

Koordynatorzy klasowi, zespół SzPZ

 

 

Koordynatorzy klasowi, zespół SzPZ

 

 

Koordynatorzy klasowi,

p. Choma

 

Koordynatorzy klasowi, p. Choma

 

 

wrzesień’15

cały rok

 

 

 

cały rok

 

 

 

 

cały rok

 

 

 

 

marzec, maj’ 17

 

 

październik’16, kwiecień’17

5.

Zaangażowanie rodziców w działania prozdrowotne

- Przeglądy asortymentu sklepiku szkolnego. Rozszerzenie asortymentu zdrowej żywności. Przestrzeganie listy produktów zalecanych do sprzedaży w sklepiku szkolnym.

- Współpraca z ajentem jadalni. Kontynuowanie akcji „Przy stole z klasą” (plakaty dotyczące kulturalnego spożywania posiłków, zdrowego odżywiania się)

- Układanie menu i sporządzanie zdrowych przekąsek na następujące uroczystości: „Bożonarodzeniowy stół ze zdrową żywnością”, „Zdrowy stół karnawałowy”, Zdrowa Wielkanoc”, imprezy klasowe i szkolne.

- „Kiermasz zdrowej żywności” na Pikniku Rodzinnym.

 

 

- Akcja „Kolorowe II śniadanie czyli zdrowie w plecaku”.

 

 

 

- Dzień Zdrowego Jedzenia

 

 

- Degustacja zdrowej żywności podczas rad pedagogicznych, spotkań Rady Rodziców i spotkań z rodzicami (np. chipsy jabłkowe)

p. Choma, p. Szumigłowska - Ross

i członkowie RR

 

 

p. Zawadzka,

p. Choma

 

 

 

 

 

Rady Klasowe,  nauczyciele, wychowawcy

 

 

 

 

 

 

Rada Rodziców,

p. Szumigłowska – Ross,

rodzice

Koordynatorzy klasowi, rozpropagowanie p. Zawadzka,

p. Gromadzka, p. Choma

wychowawcy

Zespół SzPZ,

 

 

Zespół SzPZ

1 x w semestrze

 

 

 

 

 

1x w semestrze

 

 

 

 

 

wg. kalendarza

 

 

 

 

 

 

 

maj’17

 

 

 

 

codziennie

 

 

 

 

październik’16

 

 

wg. harmonogramu spotkań

6.

Udział w szkoleniach

- Edukacja prozdrowotna  rodziców podczas zebrań również ze specjalistami

- Zewnętrzne konferencje tematyczne dla członków RP

- Prelekcje o zdrowym odżywianiu się dla społeczności uczniowskiej

Wychowawcy,

Zespół SzPZ

 

zgodnie z ofertą

 

dietektyk

 

wg.harmonogramu

wg.harmonogramu

wg potrzeb

 

7.

Współpraca z partnerami zewnętrznymi

- Kontynuowanie współpracy z SGGW poprzez włączenie się studentów w Kampanię Dzień Zdrowego Jedzenia, udział w pikniku organizowanym przez SGGW

p. Choma, zespół SzPZ

Wg potrzeb

8.

Wzmacnianie właściwych nawyków zdrowotnych i postaw żywieniowych

 

- Kampania „Owoce i warzywa w szkole”, „Szklanka mleka”, „Mamo, tato wolę wodę”

- Akcje i konkursy zewnętrzne wg napływających propozycji.

- Realizacja projektu „Tydzień zdrowia” w klasach 4-6 mającego na celu kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych i aktywności fizycznej. Dzień dyni,  Dzień ziemniaka, Dzień jabłka itd…Plakaty, hasła, inscenizacje, pogadanki, pokaz talentów sportowych, wykonanie gazetek o aktywnych sposobach spędzania wolnego czasu, pasjach sportowych. Uwieńczeniem projektu będzie Dzień Zdrowego Jedzenia

- Realizacja projektu „Wolę wodę”  w klasach 4-6 mającego na celu kształtowanie nawyku picia wody mineralnej – wideoklip, pogadanki, konkurs na rymowanki, piosenki, wykonanie plakatu, hasła reklamowego.

- Konkurs pt. „W Witaminkowie” dla klas 1-3 (wystawa prac z warzyw i owoców na korytarzu, prezentacja wytworów dzieci połączona z odpowiednim przebraniem, rymowankami, żartobliwymi wierszykami.

- Konkurs plastyczny pt. „Dobre rady królewny Witaminki” dla uczniów klas 1 – 3. Zasady zdrowego odżywiania się.

- Andrzejkowa zabawa pod hasłem „Warzywne Party” na poziomach klas.

- Wspólne spożywanie drugich śniadań w jadalni lub salach lekcyjnych

- Prowadzenie ogródka dydaktycznego, zajęcia w plenerze.

 

- Kontynuacja projektu „Wszystkie smoki piją soki” w klasie 2c

- Kontynuacja projektu „Aktywne przerwy”

 

- Przeciwdziałanie hałasowi na przerwach poprzez włączenie w akcję koordynatorów klas.

Wychowawcy

 

 

 

Wychowawcy,

Zespół SzPZ

 

Koordynatorzy klasowi 4-6,

 p. Choma, p. Zawadzka, p. Gromadzka wychowawcy, dietetyczka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koordynatorzy klasowi 4-6, zespół SzPZ

 

 

 

 

 

 

p. Romańczyk,

p. Szumigłowska – Ross, p. Szaniawska

 

 

 

 

 

 

Koordynatorzy klas 1-3, p. Choma, Zespół SzPZ

wychowawcy klas

 

wychowawcy, nauczyciele

 

p. Gromadzka,

p. Choma, wychowawcy klas 0 – 3

p. Choma

 

 

p. Janukowicz, p. Szelągowska

Koordynatorzy klas i ZSzPZ

cały rok

 

 

 

wg propozycji

 

październik/ listopad’16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kwiecień’17

 

 

 

 

 

 

 

listopad’16

 

 

 

 

 

 

 

 

Grudzień’16

 

 

Listopad’16

 

Cały rok

 

 

sezonowo

 

 

1x w miesiącu

 

1x w tyg.

 

 

styczeń

 

 

 

 

 

Poleć nasNewsletterNapisz do nas

Opracowanie: szkolnastrona.pl