Jesteś tu: » Strona główna » Samorząd szkolny
Miłośnicy zwierząt 2013
czytaj więcej
Sportowcy 2013
czytaj więcej
  • Super kumpel 2013

Zwieńczeniem comiesięcznych wyborów osób szczególnie utalentowanych jest przedstawienie Wam tych, którzy, zdaniem wielu,  przodują w byciu życzliwym, kulturalnym, radosnym i pomocnym, tytuł   S U P E R   K U M P L A    I      S U P E R   K U M P E L K I otrzymali:

  

F I L I P   P E R K O W S K I                                          K A R I N A    S Z US T A K

F I L I P  N O W A K                                                        N A T A L I A   W Ó J C I K

B A R T E K  S Z P R E J D A                                        B A S I A  S K O R U P S K A

E M I L   F U D A L I                                                         G A B R Y S I A   S Z O T A

K A M I L  S T A C H L E W S K I                                 O L G A  C Z O P

M A C I E J     B I E L E C K I                                          J U L K A  G R O D Z K A

A R T U R    K U B I A K                                                  P A U L I N A  Z E M L I K

E D M U N D  B I E Ń K O W S K I                                 I G A  T W A R O W S K A 

M A C I E J   M R Ó Z                                                      Z U Z I A  J A N O W S K A          

B R U N O  P U C Z K O – S Z Y M A Ń S K I             P A T R Y C J A   F L O R C Z U K  

 

 G R A T U L U J E M Y !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

 Fotoreportaż w Galerii.

 

 

Poleć nasNewsletterNapisz do nas

Opracowanie: szkolnastrona.pl