Jesteś tu: » Strona główna » Biblioteka » Regulamin biblioteki

Regulamin biblioteki

REGULAMIN BIBLIOTEKI PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 212

IM. KRYSTYNY KRAHELSKIEJ W WARSZAWIE

 

  1. Biblioteka składa się z wypożyczalni, czytelni, internetowego centrum informacji multimedialnej i magazynu podręczników.
  2. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie, ich rodzice oraz pracownicy szkoły.
  3. We wszystkich pracowniach biblioteki obowiązuje porządek i cisza oraz kulturalne zachowanie i używanie zwrotów grzecznościowych.
  4. Na terenie całej biblioteki obowiązuje zakaz jedzenia i picia.
  5. Do biblioteki wchodzi się w kapciach, bez okryć wierzchnich i bez toreb, plecaków, tornistrów itp. Ubrania zostawia się w szatni, a pozostałe rzeczy uporządkowane na wyznaczonym miejscu przed wejściem do pracowni bibliotecznych lub w miejscu wskazanym przez nauczyciela-bibliotekarza (zachowując estetykę miejsca).

WYPOŻYCZALNIA:

BELETRYSTYKA I LITERATURA POPULARNO-NAUKOWA

 

 1. Książki wypożycza się bezpłatnie na okres 1 miesiąca.
 2. Wypożyczone lektury należy oddać od razu po ich omówieniu.
 3. Uczeń może mieć na koncie dwie książki, chyba, że potrzebuje materiały do konkursów, projektów edukacyjnych itp.
 4. Nie wolno przetrzymywać książek. Czekają na nie inni czytelnicy.
 5. Wypożyczone książki należy szanować.
 6. W przypadku przetrzymywania, zniszczenia lub zagubienia książki uczeń powinien zgłosić ten fakt nauczycielowi-bibliotekarzowi i przynieść do biblioteki wskazaną przez niego książkę lub film.
 7. Wszystkie wypożyczone w roku szkolnym książki należy zwrócić do biblioteki do 30 maja.
 8. Uczniowie, którzy rozliczą się ze swoich wypożyczeń w terminie, mają prawo do wypożyczenia książek na okres wakacji.

 

WYPOŻYCZALNIA:

PODRĘCZNIKI I INNE MATERIAŁY EDUKACYJNE

 

 1. Każdy uczeń ma zapewnioną możliwość korzystania z bezpłatnych (pochodzących z dotacji rządowej) podręczników i materiałów edukacyjnych, zapewnionych przez szkołę na podstawie aktualnego rozporządzenia MEN.
 2. Podręczniki i inne materiały edukacyjne wypożyczane są uczniom możliwie szybko po dostarczeniu ich do szkoły przez wydawnictwo i opracowaniu przez nauczycieli-bibliotekarzy.
 3. Podręczniki i inne materiały edukacyjne wypożyczane są jednocześnie całym zespołom klasowym, a nie pojedynczym uczniom. Uczniowie kwitują odbiór podręczników, materiałów ćwiczeniowych i innych materiałów edukacyjnych własnoręcznym podpisem.
 4. Uczeń ma obowiązek podpisać w wyznaczonym miejscu na okładce i zabezpieczyć wypożyczone podręczniki i materiały edukacyjne podlegające zwrotowi przed zniszczeniem (założyć dodatkowe okładki, nie wyrywać kartek, nie pisać i nie rysować w nich itp.). Materiały te mają służyć kolejnym rocznikom uczniów, a każdy ma prawo uczyć się z książek w bardzo dobrym stanie.
 5. Wypożyczone podręczniki i inne materiały edukacyjne (poza materiałami ćwiczeniowymi) należy zwrócić do biblioteki zgodnie z ogłoszonym na początku czerwca harmonogramem zwrotów). Wydawane uczniom materiały ćwiczeniowe nie podlegają obowiązkowi zwrotu.
 6. Za nieoddanie lub zniszczenie podręczników lub innych materiałów edukacyjnych podlegających obowiązkowi zwrotu szkoła ma prawo żądać zwrotu kosztów zakupu tych podręczników i materiałów formie wpłaty pieniężnej, odkupienia podręcznika lub zakupienia wskazanej pozycji lekturowej. Formę zwrotu kosztów należy każdorazowo uzgodnić z nauczycielem-bibliotekarzem.
 7. Uczeń odchodzący ze szkoły ma obowiązek zwrotu do biblioteki wszystkich wypożyczonych podręczników i materiałów edukacyjnych.


 

Podstawa Prawna:

 

Ustawa z dn. 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Dz. U. z 2014 r. poz. 811.

 

 

CZYTELNIA

 

 1. Przed wejściem do czytelni każdy wpisuje się na kartę/do zeszytu wejść i wyjść.
 2. W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów bibliotecznych.
 3. Wykorzystane czasopisma należy odnieść na ustalone miejsce, a książki oddać nauczycielowi-bibliotekarzowi.
 4. Periodyki należy szanować.

 

INTERNETOWE CENTRUM INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ

 

 1. Stanowiska komputerowe w bibliotece zostały zainstalowane do celów edukacyjnych.
 2. Użytkownik zajmuje miejsce wskazane przez nauczyciela-bibliotekarza i ma prawo korzystać wyłącznie z konta czytelniczego.
 3. Przy jednym stanowisku komputerowym mogą pracować najwyżej 2 osoby.
 4. Przed rozpoczęciem pracy należy wpisać się na kartę pracy komputera, sprawdzić sprzęt i natychmiast zgłosić wszelkie nieprawidłowości.
 5. Niedozwolone jest usuwanie istniejących na dyskach twardych plików, przekonfigurowanie sprzętu i manipulowanie oprogramowaniem, naruszanie praw autorskich twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych. Łamanie tego zakazu powoduje zawieszenie w prawach użytkownika pracowni ICIM.
 6. Podczas pracy z komputerem należy dbać o BHP (przepisy obsługi urządzeń elektronicznych, ustawienia monitora, dostosowanie krzesła, robienie przerwy po 30 minutach pracy, przynoszenie własnych słuchawek)
 7. Pierwszeństwo korzystania z komputerów mają uczniowie wykonujący zadania edukacyjne – wyszukiwanie informacji, pisanie wypracowań, przygotowanie projektów, prezentacji itp.
 8. Po zakończeniu pracy należy pozostawić po sobie porządek i nie wyłączać sprzętu.

 

Poleć nasNewsletterNapisz do nas

Opracowanie: szkolnastrona.pl