Jesteś tu: » Strona główna » Zajęcia komputerowe klasa 2 ocena A

Wiedza i umiejętności

Ocena A

Uczeń:

 • wie, jak się zachowywać w pracowni komputerowej, potrafi prawidłowo włączyć i wyłączyć komputer
 • wie, jak uruchomić edytor tekstu i edytor grafiki z menu Start
 • zna ikony narzędzi edytora grafiki i edytora tekstu
 • wie, co to jest pulpit komputera, okno programu, wie, co to są ikony
 • rozpoznaje ikony edytora grafiki i edytora tekstu umieszczone na pulpicie
 • wie, do czego służą przyciski: Minimalizuj, Maksymalizuj, Zamknij w oknie programu
 • wie, co to jest folder, wie, jak utworzyć nowy folder, tworzy i nazywa folder
 • wie, jak zapisać nowy dokument w pamięci komputera, kiedy stosować polecenie Zapisz i Zapisz jako…
 • samodzielnie tworzy foldery i zapisuje dokumenty

INTERNET I MULTIMEDIA

 • odtwarza animacje i prezentacje multimedialne
 • korzysta z różnych programów i wybranych gier edukacyjnych w zależności od potrzeb i własnych możliwości
 • samodzielnie zapoznaje się z wybranymi przez nauczyciela stronami internetowymi (w tym ze stroną internetową swojej szkoły)
 • dostrzega elementy aktywne na stronie internetowej, przegląda określone strony internetowe

BEZPIECZEŃSTWO

 • korzysta z komputera tak, aby nie narażać własnego zdrowia
 • stosuje się do ograniczeń korzystania z komputera, internetu, multimediów
 • ma świadomość niebezpieczeństw czyhających na użytkowników internetu (np. anonimowość, bezkarność)
 • wie, że praca przy komputerze męczy wzrok, nadweręża kręgosłup, ogranicza kontakty społeczny
 • słucha muzyki, wykorzystując odpowiednie oprogramowanie

EDYTOR GRAFIKI - PAINT

 • wie, do czego służą narzędzia: Zaznacz, Zaznacz dowolny kształt w edytorze grafiki
 • potrafi włączyć zaznaczanie z tłem i bez tła
 • samodzielnie korzysta z narzędzi: Zaznacz, Zaznacz dowolny kształt
 • przesuwa zaznaczone fragmenty rysunku
 • wie, jak skopiować i wkleić obiekt w edytorze grafiki
 • samodzielnie zaznacza, kopiuje i wkleja obiekty w edytorze grafiki
 • wie, do czego służy klawisz Shift w edytorze grafiki
 • rysuje koła, kwadraty i linie proste za pomocą narzędzi: Elipsa, Prostokąt, Linia w edytorze grafiki i z użyciem klawisza Shift
 • wie, do czego służy narzędzie Zaokrąglony prostokąt edytora grafiki
 • rysuje w edytorze grafiki prostokąty i kwadraty o zaokrąglonych rogach, korzystając z narzędzia Zaokrąglonyprostokąt i klawisza Shift
 • wie, jak anulować trzy ostatnie czynności, samodzielnie korzysta z polecenia Cofnij w edytorze grafiki
 • wie, do czego służą poznane narzędzia i polecenia edytora grafiki: Zaznacz, Zaznacz dowolny kształt, Linia, Elipsa, Prostokąt, Zaokrąglony prostokąt, Kopiuj, Wklej, Cofnij
 • korzysta z klawisza Shift podczas rysowania kwadratów, kół i linii prostych w edytorze grafiki
 • wie, do czego służy narzędzie edytora grafiki Wielokąt i samodzielnie się nim posługuje
 • rysuje w edytorze grafiki figury o dowolnej liczbie boków
 • samodzielnie wybiera kolor linii wielokąta w Polu kolorów edytora grafiki
 • samodzielnie wybiera grubość linii wielokąta, używając narzędzia Linia
 • wie, jak zmniejszyć i powiększyć rysunek w edytorze grafiki
 • samodzielnie zaznacza rysunek, posługując się narzędziem edytora grafiki Zaznacz, powiększa go i zmniejsza myszą
 • wie, jak edytować kolory w edytorze grafiki, stosuje kolory niestandardowe w edytorze grafiki
 • wie, do czego służy narzędzie edytora grafiki Wybierz kolor
 • pobiera kolory z istniejącego obrazka za pomocą narzędzia Wybierz kolor w edytorze grafiki i wypełnia tym kolorem inny obrazek, korzystając z narzędzia Wypełnianie kolorem
 • wie, do czego służą poznane narzędzia edytora grafiki: Zaokrąglony prostokąt, Wielokąt, Wybierz kolor, Wyczyść obraz oraz jak zmniejszać i powiększać rysunki w edytorze grafiki
 • samodzielnie posługuje się poznanymi narzędziami edytora grafiki 

 

II semestr

Wiedza i umiejętności

Ocena A

Uczeń:

 • wie, jak się zachowywać w pracowni komputerowej, potrafi prawidłowo włączyć i wyłączyć komputer
 • wie, jak uruchomić edytor tekstu i edytor grafiki z menu Start
 • zna ikony narzędzi edytora grafiki i edytora tekstu
 • wie, co to jest pulpit komputera, okno programu, wie, co to są ikony
 • rozpoznaje ikony edytora grafiki i edytora tekstu umieszczone na pulpicie
 • wie, do czego służą przyciski: Minimalizuj, Maksymalizuj, Zamknij w oknie programu
 • wie, co to jest folder, wie, jak utworzyć nowy folder, tworzy i nazywa folder
 • wie, jak zapisać nowy dokument w pamięci komputera, kiedy stosować polecenie Zapisz i Zapisz jako…
 • samodzielnie tworzy foldery i zapisuje dokumenty

INTERNET I MULTIMEDIA

 • odtwarza animacje i prezentacje multimedialne
 • korzysta z różnych programów i wybranych gier edukacyjnych w zależności od potrzeb i własnych możliwości
 • samodzielnie zapoznaje się z wybranymi przez nauczyciela stronami internetowymi (w tym ze stroną internetową swojej szkoły)
 • dostrzega elementy aktywne na stronie internetowej, przegląda określone strony internetowe

BEZPIECZEŃSTWO

 • korzysta z komputera tak, aby nie narażać własnego zdrowia
 • stosuje się do ograniczeń korzystania z komputera, internetu, multimediów
 • ma świadomość niebezpieczeństw czyhających na użytkowników internetu (np. anonimowość, bezkarność)
 • wie, że praca przy komputerze męczy wzrok, nadweręża kręgosłup, ogranicza kontakty społeczny
 • słucha muzyki, wykorzystując odpowiednie oprogramowanie

EDYTOR TEKSTU - WORD

 • wie do czego służą narzędzia: Pogrubienie, Kursywa, Podkreślenie, Kolor czcionki i polecenie Cofnij w edytorze tekstu
 • potrafi napisać w edytorze tekstu wielkie litery i polskie znaki diakrytyczne
 • wie, jak przenieść wyraz do nowego wiersza w dokumencie edytora tekstu
 • wie, do czego służy narzędzie Krój czcionki w edytorze tekstu
 • samodzielnie zmienia krój czcionki tekstu, korzystając z narzędzia Krój czcionki w edytorze tekstu
 • wie, do czego służy narzędzie Rozmiar czcionki w edytorze tekstu
 • samodzielnie zmienia rozmiar czcionki tekstu, korzystając z narzędzia Rozmiar czcionki w edytorze tekstu
 • wie, jak skopiować i wkleić tekst do dokumentu edytora tekstu
 • samodzielnie kopiuje i wkleja tekst do dokumentu, stosując polecenia: KopiujWklej w edytorze tekstu
 • wie, do czego służą i jak się posługiwać narzędziami i poleceniami edytora tekstu: Pogrubienie, Podkreślenie, Kursywa, Kolor czcionki, Rozmiar czcionki, Krój czcionki, Cofnij, Kopiuj, Wklej
 • wie, jak zaznaczyć tekst w dokumencie edytora tekstu
 • samodzielnie zaznacza tekst w dokumencie edytora tekstu
 • samodzielnie usuwa zaznaczony tekst za pomocą klawisza Delete lub Backspace
 • wie, do czego służy przycisk Cofnij w edytorze tekstu
 • wie, do czego służy przycisk Punktory w edytorze tekstu i że mają różne kształty
 • zna dwa sposoby tworzenia listy punktowanej
 • samodzielnie korzysta z przycisku Punktory, tworząc listę punktowaną w edytorze tekstu
 • wie, do czego służy przycisk Numerowanie w edytorze tekstu
 • wie, że do tworzenia list numerowanych można używać liczb arabskich, znaków rzymskich lub liter
 • zna dwa sposoby tworzenia listy numerowanej
 • samodzielnie korzysta z przycisku Numerowanie, tworząc listę numerowaną w edytorze tekstu
 • wie, jak wyrównać tekst do prawej lub lewej strony dokumentu edytora tekstu
 • wie, jak wyśrodkować tekst w dokumencie edytora tekstu
 • samodzielnie wyrównuje tekst do prawej lub lewej strony w dokumencie edytora tekstu
 • samodzielnie środkuje tekst w dokumencie edytora tekstu
 • samodzielnie korzysta z przycisków edytora tekstu: Punktory, Numerowanie, Wyrównywanie tekstu
 • wie, jak usuwać tekst z dokumentu edytora tekstu za pomocą klawiszy: DeleteBackspace
 • wie, jak wstawić kształty do dokumentu edytora tekstu
 • samodzielnie wstawia kształty i korzysta z narzędzia Kształty w edytorze tekstu
 • wie, jak wypełnić kształty kolorem
 • samodzielnie wypełnia kształty kolorem i korzysta z narzędzia Wypełnianie kształtu w edytorze tekstu
 • wie, jak wyciąć tekst z dokumentu edytora tekstu
 • wie, jak wystawić tekst do dokumentu edytora tekstu
 • zna dwa sposoby wycinania i wklejania tekstu w dokumencie edytora tekstu
 • samodzielnie wycina i wkleja teksty, korzystając z przycisków lub poleceń: Wytnij, Wklej w edytorze tekstu
 • wie, jak wstawić odstęp między wyrazami w dokumencie edytora tekstu

KALKULATOR

 • wie, jak uruchomić systemowy program Kalkulator
 • zna funkcje przycisków Kalkulatora
 • wykonuje obliczenia za pomocą Kalkulatora
 • wie, do czego służy drukarka
 • wie, jak wydrukować dokument utworzony na komputerze
 • samodzielnie drukuje dowolne prace
 • wie, jak wstawić kształty, wyciąć i wkleić tekst, obliczać za pomocą Kalkulatora, wydrukować dokument
 • samodzielnie korzysta z gier systemowych
 • samodzielnie wstawia kształty, wycina i wkleja tekst, oblicza za pomocą Kalkulatora, drukuje swoje prace

 

Poleć nasNewsletterNapisz do nas

Opracowanie: szkolnastrona.pl