Jesteś tu: » Strona główna » Regulamin SZUKAMY TALENTÓW

Regulamin akcji „Szukamy talentów”

ORGANIZATOR:

Partnerstwo „Nasze Stegny”

tel: 513-172-266

mail: a.talarek@aktywnidlastegien.pl

 

„Szukamy talentów” – to akcja organizowana w ramach Partnerstwa Nasze Stegny, której celem jest odnalezienie i prezentacja lokalnych, „stegniańskich” twórców z dziedziny rękodzieło, literatura, sztuki plastyczne. Chcemy dać możliwość mieszkańcom Stegien zaprezentowania swoich codziennych  i niecodziennych umiejętności.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:   

 • W konkursie mogą wziąć udział osoby w KAŻDYM WIEKU
 • Prace mogą zostać wykonane techniką dowolną
 • Prace należy opatrzyć metryczką umieszczoną na odwrocie pracy, zawierającą: imię i nazwisko autora, wiek, ewentualną nazwę placówki do której uczęszcza uczestnik konkursu, kontakt (np.telefon).
 • Prace niezgodne z regulaminem lub oddane po terminie nie będą oceniane
 • Przekazując prace do konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na ich publikacje na stronach internetowych i w materiałach wydawanych przez Partnerów Partnerstwa Nasze Stegny.

TERMINY:

 • Prace należy przesłać pocztą na adres siedziby Stowarzyszenia:

ul. Barcelońska 5/52 02-762 Warszawa,

lub dostarczyć osobiście do:

Centrum Aktywności SAS ul. Barcelońska 1

lub do Sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 212 ul. Czarnomorska 3

 • Termin zgłoszenia prac: 22.05.2015r.
 • Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród w każdej kategorii nastąpi w dn. 30.05.2015r. na Festynie Rodzinnym w Szkole Integracyjnej przy ul. Bonifacego 10.

ZASADY OCENIANIA:

 • Z każdej kategorii wiekowej zostanie wyłoniony zwycięzca konkursu. (Kategorie wiekowe zostaną ustalone po wpłynięciu prac uczestników).
 • Prace będą oceniane przez komisję pod względem:
 1. estetyki
 2. pomysłowości
 3. adekwatności użytych do wykonania technik
 4. oryginalności
 • Jury powołane przez organizatora dokona kwalifikacji prac na wystawy pokonkursowe, które będą odbywać się w siedzibach Partnerów.
 • Na stronach internetowych:  www.aktywnidlastegien.pl oraz www.sp212.szkolnastrona.pl zostaną opublikowane wyniki konkursu, najlepsze prace oraz imiona i nazwiska zwycięzców oraz nazwa placówki oświatowo-wychowawczej z której zostali wyłonieni zwycięzcy.

Osoba odpowiedzialna z ramienia organizatora za  nadzór nad przebiegiem konkursu:

Angelika Talarek tel: 513172266

e-mail: a.talarek@aktywnidlastegien.pl

Poleć nasNewsletterNapisz do nas

Opracowanie: szkolnastrona.pl